Antikvarierna insisterar: "Tengbom-fasaden" måste sättas upp! Kritik från Mads Kjersgaard, Hans Hellsten, Svend Prip, biskopen i Göteborg m. fl.

Kritiken från över 700 undertecknare — många ur den internationella orgeleliten — på denna petition är förkrossande. Den antikvariska myndigheten framhärdar likväl i att läktarorgeln i S:t Nikolai i Halmstad skall byggas om och förses med en återskapad "tengbom-fasad". Kyrkan tvingas begära in anbud av orgelbyggare på detta arbete men måste rimligen också kunna kräva långtgående garantier för att instrumentet inte i något avseende tar skada av operationen.

Kritiken är kompakt och förintande mot kravet på ombyggnad av orgeln. Förslaget har försvarats i Orgelsällskapets tidskrift Orgelforum, som dock på något undantag när vägrat att ta in starkt kritiska genmälen.

Redaktionell undfallenhet kan dock inte tysta kritiken. Tidskriften förklarar debatten avslutad. Den har dessvärre varit så ensidig och partisk, att den knappt förtjänar att kallas debatt. Till god publicistisk sed hör, att namngivna och angripna personer bereds utrymme för genmäle. Då så icke sker i Orgelforum, offentliggörs kritiken i stället här, tills vidare på originalspråken svenska och danska. Förhoppningsvis kan sidan snart kompletteras med översättningar (eller sammanfattningar) på ett eller flera av språken engelska, tyska och franska.


tillbaka / back